Lagu - Powerpoint A

Downloads: 
 • File icon A Lagu Powerpoint
  Download12.61 MB
 • File icon A01 Landu dot Osusi
  Download236.13 KB
 • File icon A01M Suci, Suci, Suci
  Download93.11 KB
 • File icon A02 Ormaton i Kinoringan
  Download413.95 KB
 • File icon A02M Ormaton i Kinoringan
  Download394.96 KB
 • File icon A03 Ormaton i Kinoringan
  Download90.78 KB
 • File icon A03M Ormaton i Kinoringan
  Download84.75 KB
 • File icon A04 Koboyingow i Kuwasa
  Download97.09 KB
 • File icon A04M Koboyingow i Kuwasa
  Download215.04 KB
 • File icon A05 Koboyingow i Kuwasa
  Download303.37 KB
 • File icon A05M Koboyingow i Kuwasa
  Download296.57 KB
 • File icon A06 Koorumaton di Tuhan Ya
  Download296.9 KB
 • File icon A06M Koorumaton di Tuhan Ya
  Download289.19 KB
 • File icon A07 Noontung Tokow Kikiawi
  Download120 KB
 • File icon A07M Noontung Tokow Kikiawi
  Download124 KB
 • File icon A08 Asanong ot Keematan Ku
  Download142 KB
 • File icon A08M Asanong ot Keematan Ku
  Download134.5 KB
 • File icon A09 O Riniba Mongorumat
  Download102.5 KB
 • File icon A10 Miumpug Tokow
  Download121.5 KB
 • File icon A10M Miumpug Tokow
  Download114 KB
 • File icon A11 Miumpug Tokow
  Download113.5 KB
 • File icon A11M Miumpug Tokow
  Download101.5 KB
 • File icon A12 Oy Winangun Kikiawi
  Download149 KB
 • File icon A12M Oy Winangun Kikiawi
  Download140 KB
 • File icon A13 Koorumatan sid Kinoringan
 • File icon A14 Pangarayow Kow di Tuhan
  Download121.5 KB
 • File icon A14M Pangarayow Kow di Tuhan
  Download113.5 KB
 • File icon A15 Pangarayow Kow di Tuhan
  Download135 KB
 • File icon A15M Pangarayow Kow di Tuhan
  Download126 KB
 • File icon A16 O Tuhan Tasawat
  Download120 KB
 • File icon A16M O Tuhan Tasawat
  Download114.5 KB
 • File icon A17 Insawatan Ku
  Download102 KB
 • File icon A18 Ormaton i Tama om Ginama Yo
  Download130 KB
 • File icon A18M Ormaton i Tama om Ginama Yo
  Download121.5 KB
 • File icon A19 I Yesus No
  Download101.5 KB
 • File icon A19M I Yesus No
 • File icon A20-21 Osundu Koh
  Download144 KB
 • File icon A20-21M Osundu Koh
  Download119 KB
 • File icon A22 Suaw sid Ngaran di Tuhan
  Download101 KB
 • File icon A22M Suaw sid Ngaran di Tuhan
 • File icon A23 O Kinoringan dot Asawat
  Download122.5 KB
 • File icon A23M O Kinoringan dot Asawat
  Download117.5 KB
 • File icon A24 I Sakot Momodruyow
  Download70.5 KB
 • File icon A24M I Sakot Momodruyow
  Download63.94 KB
 • File icon A25 Yesus Ikaw Simbar
  Download64.99 KB
 • File icon A25M Yesus Ikaw Simbar
  Download61.13 KB
 • File icon A26 Sam-ko Tambang
  Download85.91 KB
 • File icon A26M Sam-ko Tambang
  Download76.19 KB
 • File icon A27 Torimakasi Yesus
  Download77.71 KB
 • File icon A27M Torimakasi Yesus
  Download68.65 KB

20 Nelumno.jpg