Lagu - Powerpoint 'B'

Downloads: 
 • File icon B07 Asagot Keerasa'an Ku
  Download105.64 KB
 • File icon B07M Asagot Keerasa'an Ku
  Download93.28 KB
 • File icon B08 Naslamat Oku no di Toluod Yo
  Download108.67 KB
 • File icon B08M Naslamat Oku no di Toluod Yo
  Download93.09 KB
 • File icon B03M Royo'o i Kinoringan Sirid Niyonon
  Download84.38 KB
 • File icon B11M I Yesus no ot Pampang
  Download80.71 KB
 • File icon B06 Potomumungo 'ku Dikaw Tuhan
  Download94.06 KB
 • File icon B06M Potomumungo 'ku Dikaw Tuhan
  Download84.45 KB
 • File icon B05M Baya Neeyakow Oku Poma
  Download81.12 KB
 • File icon B09 Yesus Woyoon Ku
  Download76.35 KB
 • File icon B09M Yesus Woyoon Ku
  Download71.39 KB
 • File icon B02 I Tuhan ot Gambala Ku
  Download80.51 KB
 • File icon B02M I Tuhan ot Gambala Ku
  Download70.62 KB
 • File icon B03 Royo'o i Kinoringan Sirid Niyonon
  Download95.63 KB
 • File icon B04 Baya Neeyakow Oku Poma
  Download84.84 KB
 • File icon B01M I Tuhan ot Gambala Ku
  Download79.1 KB
 • File icon B01 I Tuhan ot Gambala Ku
  Download88.78 KB
 • File icon B10 I Yesus no ot Pampang
  Download87.23 KB
 • File icon B10M I Yesus no ot Pampang
  Download80.83 KB
 • File icon B11 I Yesus no ot Pampang
  Download87.08 KB
 • File icon B04M Baya Neeyakow Oku Poma
  Download77.97 KB
 • File icon B05 Baya Neeyakow Oku Poma
  Download95.67 KB
 • File icon B Lagu Powerpoint
  Download7.87 MB
 • File icon B15 Nokorikot Kow no ka sid di Yesus
  Download366.5 KB
 • File icon B15M Nokorikot Kow no ka sid di Yesus
  Download337.5 KB
 • File icon B16 Nosu'u Tokow dot Manganawaw
  Download285 KB
 • File icon B16M Nosu'u Tokow dot Manganawaw
  Download273.5 KB
 • File icon B17 Nosu'u Tokow dot Manganawaw
  Download284.5 KB
 • File icon B17M Nosu'u Tokow dot Manganawaw
  Download273.5 KB
 • File icon B18 Ondomo i Tuhan Yesus
  Download332 KB
 • File icon B18M Ingat Akan Nama Yesus
  Download304.5 KB
 • File icon B19 Ondomo i Tuhan Yesus
  Download332.5 KB
 • File icon B19M Ondomo i Tuhan Yesus
  Download305 KB
 • File icon B20 Mimoyo Oku dot Nogontian Oku
  Download301.5 KB
 • File icon B20M Mimoyo Oku dot Nogontian Oku
  Download284 KB
 • File icon B21 Ka di Panalamat
  Download364 KB
 • File icon B21M Ka di Panalamat
  Download325.5 KB
 • File icon B22 Nakajanji Oku
  Download304 KB
 • File icon B22M Nakajanji Oku
  Download293 KB
 • File icon B23 Mangapil Oku sid Dikaw
  Download304 KB
 • File icon B23M Mangapil Oku sid Dikaw
  Download286.5 KB
 • File icon B24 Panalamat, Rongo'o
  Download322.5 KB
 • File icon B24M Panalamat, Rongo'o Oku
  Download295.5 KB
 • File icon B25 Tuhan Tama dot Riniba
  Download303.5 KB
 • File icon B25M Tuhan Tama dot Riniba
  Download283.5 KB
 • File icon B26 Poonongo Ne Ginawo Ya
  Download309.5 KB
 • File icon B26M Poonongo Ne Ginawo Ya
  Download289.5 KB
 • File icon B27 I Toluod di Tuhan Ya
  Download271 KB
 • File icon B28 I Tuhan ot Mongundalan
  Download314 KB
 • File icon B28M I Tuhan ot Mongundalan
  Download294 KB

FL Unknown.jpg